cầu Nghĩa Tự - các bài viết về cầu Nghĩa Tự, tin tức cầu Nghĩa Tự

Quảng Nam: Triển khai giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Nghĩa Tự

UBND TX Điện Bàn chuẩn bị đầu tư Giải phóng mặt bằng tuyến ĐT 607 B từ Cầu Nghĩa Tự - Điện Dương đến ngã ba Lai Nghi - Điện Nam Đông.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1