Pháp Luật Plus - cầu Nậm Ban - các bài viết về cầu Nậm Ban, tin tức cầu Nậm Ban

cầu Nậm Ban - các bài viết về cầu Nậm Ban, tin tức cầu Nậm Ban

Sơn La: Sập cầu Nậm Ban, giao thông ngừng trệ

Sập cầu Nậm Ban tại Sốp Cộp, giao thông đi các xã Dồm Cang, Púng Bánh, Sam Kha, Mường Lèo bị chia cắt

Theo dõi Pháp Luật Plus