Pháp Luật Plus - câu like - các bài viết về câu like, tin tức câu like

câu like - các bài viết về câu like, tin tức câu like

'Sao' mượn 'mác 'nhà hoạt động vì môi trường' để... “câu like”?

Không ít người thường lấy “bảo vệ môi trường” làm câu cửa miệng cho hoạt động quảng bá của mình, dù chẳng tạo ra được thay đổi nào thiết thực.

Theo dõi Pháp Luật Plus