Pháp Luật Plus - Câu hỏi - các bài viết về Câu hỏi, tin tức Câu hỏi

Câu hỏi - các bài viết về Câu hỏi, tin tức Câu hỏi

Bệnh viện Thanh Nhàn để quên dụng cụ y tế trong người bệnh nhân

Để quên dụng cụ y tế trong người bệnh nhân đã hơn một tuần lễ nhưng phía Bệnh viện thanh Nhàn vẫn "né tránh" những câu hỏi mà phóng viên đưa ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus