Pháp Luật Plus - cầu chiềng lâu - các bài viết về cầu chiềng lâu, tin tức cầu chiềng lâu

cầu chiềng lâu - các bài viết về cầu chiềng lâu, tin tức cầu chiềng lâu

Kỳ 2 - BQL dự án 3 tùy tiện ép giảm giá hợp đồng trái pháp luật

Đây chỉ là một trong nhiều nội dung tố cáo được gửi tới BQL dự án 3 liên quan đến dự án cầu treo dân sinh Chiềng Lâu (Thanh Hóa).

Theo dõi Pháp Luật Plus

1