catalan - các bài viết về catalan, tin tức catalan

Công ty Catalan Bắc Ninh tự ý chặn dòng, vi phạm Luật Thuỷ lợi

Hành vi này của Công ty CP Catalan Bắc Ninh đã bị cơ quan chức năng thiết lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động cho đến khi được cấp phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus