Pháp Luật Plus - cát tặc - các bài viết về cát tặc, tin tức cát tặc

cát tặc - các bài viết về cát tặc, tin tức cát tặc

Có gì khuất tất trong quản lý khai thác cát sỏi ở Lạng Sơn?

Người dân sống cạnh sông Kỳ Cùng (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) vô cùng lo lắng với hoạt động khai thác cát sỏi làm sạt lở bờ sông.

Theo dõi Pháp Luật Plus