Pháp Luật Plus - cát tặc - các bài viết về cát tặc, tin tức cát tặc

cát tặc - các bài viết về cát tặc, tin tức cát tặc

“Vàng” cát

Như vùng Quảng Bình, chớ nên than thở nơi đây “nghèo tài nguyên”. Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, bất kể nhiễm mặn hay không, cát là “vàng”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết