Pháp Luật Plus - cắt nước - các bài viết về cắt nước, tin tức cắt nước

cắt nước - các bài viết về cắt nước, tin tức cắt nước

90 ngày sống trong cảnh 'người cổ xưa', bóng tối bao trùm

Theo nhiều hộ dân thôn Chí Trung, Ngọc Đà (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) về việc bị HTX cắt điện suốt nhiều tháng nay, khiến người dân vô cùng khổ sở.

Theo dõi Pháp Luật Plus