cắt nước - các bài viết về cắt nước, tin tức cắt nước

Cắt điện, nước – cưỡng chế hay ngăn chặn vi phạm hành chính?

Ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại địa điểm xảy ra vi phạm hành chính, thậm chí băn khoăn đây là biện pháp cưỡng chế hay ngăn chặn.

Theo dõi Pháp Luật Plus