Cát Linh - các bài viết về Cát Linh, tin tức Cát Linh

Bộ trưởng GTVT: Không thanh toán 50 triệu USD cho Tổng thầu Trung Quốc!

“Không thanh toán thêm 50 triệu USD cho Tổng thầu Trung Quốc. Tiền nhà nước chứ đâu phải tiền của cá nhân mình. Thời điểm này không cho phép làm khác!”.

Theo dõi Pháp Luật Plus