Pháp Luật Plus - Cát Linh-Hà Đông - các bài viết về Cát Linh-Hà Đông, tin tức Cát Linh-Hà Đông

Cát Linh-Hà Đông - các bài viết về Cát Linh-Hà Đông, tin tức Cát Linh-Hà Đông

Toàn cảnh đường sắt Cát Linh - Hà Đông sau nhiều lần lỗi hẹn

Chưa thể khai thác thương mại vào cuối tháng 4/2019 như đã hứa, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vẫn tiếp tục được thi công các hạng mục nhỏ...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết