cấp sổ đỏ - các bài viết về cấp sổ đỏ, tin tức cấp sổ đỏ

Sổ đỏ bị ố, nhòe, rách, hư hỏng người dân phải làm gì?

Trong trường hợp Sổ đỏ bị rách, hư hỏng… thì người dân có quyền cấp đổi để có sổ mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus