cấp phó - các bài viết về cấp phó, tin tức cấp phó

“Lỗ hổng” trong việc quản lý biên chế và ký HĐLĐ tại Bộ Xây dựng

Tại thời điểm kiểm tra tính riêng Khối văn phòng bộ đã có 28 hợp đồng lao động bị sử dụng chưa đúng.

Theo dõi Pháp Luật Plus