cap phep mam non - các bài viết về cap phep mam non, tin tức cap phep mam non

Nhóm lớp mầm non Hà Nội Montessori thừa nhận không được cấp phép

Ngày 30/5/2019, đại diện cơ sở Mầm non Hà Nội Montessori bà Nguyễn Thị Thu Huệ đã có Đơn trình bày về việc chưa được cấp phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus