Pháp Luật Plus - CẤP PHÁT TỪ RƠI - các bài viết về CẤP PHÁT TỪ RƠI, tin tức CẤP PHÁT TỪ RƠI

CẤP PHÁT TỪ RƠI - các bài viết về CẤP PHÁT TỪ RƠI, tin tức CẤP PHÁT TỪ RƠI

Hàng ngàn tờ rơi đến tay người dân nhằm tuyên truyền phòng chống tội phạm

Mục đích tờ rơi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, nâng cao ý thức người dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus