cấp phát thiếu hàng ngàn hộp sữa - các bài viết về cấp phát thiếu hàng ngàn hộp sữa, tin tức cấp phát thiếu hàng ngàn hộp sữa

Hiệu trưởng bị giáng chức vì phát thiếu hàng ngàn hộp sữa học đường

Với chức vụ hiệu trưởng ông Tuyến đã cấp phát thiếu hàng ngàn hộp sữa cho học sinh khi thực hiện đề án sữa học đường.

Theo dõi Pháp Luật Plus