cập nhật - các bài viết về cập nhật, tin tức cập nhật

Hơn 54,2 triệu ca mắc, nhiều nước châu Âu áp dụng phong tỏa,130 sĩ quan mật vũ Mỹ cách ly

561.275 ca mắc mới Covid-19 và 8.669 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca mắc Covid-19 là hơn 54,2 triệu trường hợp, trong đó có hơn 1,3 triệu ca tử vong.

Theo dõi Pháp Luật Plus