cấp lại giấy đi đường - các bài viết về cấp lại giấy đi đường, tin tức cấp lại giấy đi đường

Ba nhóm người dân, doanh nghiệp ở Hà Nội phải làm lại giấy đi đường

Công an, UBND xã, phường sẽ cấp giấy đi đường mẫu mới cho người dân và doanh nghiệp; còn 3 nhóm cán bộ cơ quan nhà nước giữ nguyên giấy cũ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1