cấp giấy chứng nhận cho lợn bệnh - các bài viết về cấp giấy chứng nhận cho lợn bệnh, tin tức cấp giấy chứng nhận cho lợn bệnh

Đình chỉ cán bộ kiểm dịch cấp giấy chứng nhận cho lợn bệnh

Lợn nhiễm dịch tả châu Phi nhưng vẫn được cán bộ kiểm dịch cấp giấy chứng nhận để qua trạm đưa đi tiêu thụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus