cấp dưới - các bài viết về cấp dưới, tin tức cấp dưới

Quan chức 'ngủ đông'

Đang có tình trạng, một số quan chức rơi vào trạng thái “ngủ đông” để trốn trách nhiệm. Điều này khiến các “tối hậu thư” của lãnh đạo rơi vào im lặng.

Theo dõi Pháp Luật Plus