Pháp Luật Plus - cấp dưới - các bài viết về cấp dưới, tin tức cấp dưới

cấp dưới - các bài viết về cấp dưới, tin tức cấp dưới

Quy định 'công chức không được nịnh bợ cấp trên' sẽ được luật hóa

Bộ Nội vụ bổ sung các quy định về văn hóa công vụ, cấm công chức nịnh bợ cấp trên, vào luật Cán bộ, công chức; luật Viên chức sửa đổi.

Theo dõi Pháp Luật Plus