Pháp Luật Plus - cấp độ - các bài viết về cấp độ, tin tức cấp độ

cấp độ - các bài viết về cấp độ, tin tức cấp độ

Ninh Bình: Thông báo về cấp độ dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh

Giám đốc Sở y tế tỉnh Ninh Bình Vũ Mạnh Dương đã ký ban hành Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1