cấp cứu - các bài viết về cấp cứu, tin tức cấp cứu

Học sinh lớp 3 đuối nước thương tâm khi cùng bạn ra sông tắm mát

Được nghỉ học, trời lại nắng nên nam sinh cùng nhóm bạn ra sông tắm mát, không may nạn nhân đuối nước tử vong.

Theo dõi Pháp Luật Plus