Pháp Luật Plus - cấp cứu môtô - các bài viết về cấp cứu môtô, tin tức cấp cứu môtô

cấp cứu môtô - các bài viết về cấp cứu môtô, tin tức cấp cứu môtô

Mới: Cấp cứu bằng xe mô tô tại TP Hồ Chí Minh

Xe môtô sẽ giải quyết được các tình huống kẹt xe, nhà bệnh nhân trong hẻm sâu... mà xe ô tô cấp cứu không tiếp cận được.

Theo dõi Pháp Luật Plus