cấp cứu bé gái - các bài viết về cấp cứu bé gái, tin tức cấp cứu bé gái

Cứu bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong thùng các tông toàn thân tím tái

Khi mở chiếc thùng các tông, người dân phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn trong tình trạng tím tái, nguy kịch…

Theo dõi Pháp Luật Plus

1