cấp biển xanh cho doanh nghiệp - các bài viết về cấp biển xanh cho doanh nghiệp, tin tức cấp biển xanh cho doanh nghiệp

Ai cấp xe biển xanh 80M cho Công ty CP Đông Hải 27-7 chạy nghênh ngang trên đường?

Theo tìm hiểu, chiếc xe BKS: 80M - 019.99 thuộc sở hữu của Công ty CP Đông Hải 27-7 (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Theo dõi Pháp Luật Plus