cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - các bài viết về cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tin tức cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông xe kỹ thuật Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 19/1, UBND tỉnh Tiền Giang và Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1