Pháp Luật Plus - Cao tốc TPHCM - Trung Lương - các bài viết về Cao tốc TPHCM - Trung Lương, tin tức Cao tốc TPHCM - Trung Lương

Cao tốc TPHCM - Trung Lương - các bài viết về Cao tốc TPHCM - Trung Lương, tin tức Cao tốc TPHCM - Trung Lương

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã thay áo mới

Sau ba tháng thi công, cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã hoàn thành sửa chữa giai đoạn 2 với kinh phí 105 tỉ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1