Pháp Luật Plus - cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - các bài viết về cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tin tức cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - các bài viết về cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tin tức cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Dùng nguồn thu 4 cao tốc trả nợ cho dự án Bến Lức - Long Thành

Tiền nhàn rỗi từ nguồn thu 4 cao tốc đang khai thác sẽ tạm dùng thanh toán cho nhà thầu dự án Bến Lức - Long Thành.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1