Pháp Luật Plus - cao tốc - các bài viết về cao tốc, tin tức cao tốc

cao tốc - các bài viết về cao tốc, tin tức cao tốc

“Doạ” trả dự án thu phí tự động cho Nhà nước, VETC đừng đùa!

VETC “đừng đùa” khi dọa trả thu phí tự động cho Nhà nước. Dự án căn cứ vào hợp đồng, nếu không đảm bảo tiến độ nhà đầu tư sẽ bị phạt.

Theo dõi Pháp Luật Plus