cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh - các bài viết về cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tin tức cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Vừa rót 500 tỷ làm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Đèo Cả muốn phát hành trái phiếu lấy tiền làm cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

Tập đoàn Đèo Cả vừa đề xuất huy động vốn bằng phát hành trái phiếu doanh nghiệp để làm cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1