CAO SƯ - các bài viết về CAO SƯ, tin tức CAO SƯ

Lãi trước thuế quý 1 của DRC tăng 51% so cùng kỳ

Quý 2/2021, DRC đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.010 tỷ đồng, tăng 28% và lợi nhuận trước thuế tăng 43% lên 86 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1