cao điểm dịch sốt xuất huyết - các bài viết về cao điểm dịch sốt xuất huyết, tin tức cao điểm dịch sốt xuất huyết

Bộ trưởng Bộ Y tế: “Phải chặn đứng bệnh sốt xuất huyết, không để xảy ra chết người”

Sáng 19/7/2019, Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019 được Bộ Y tế tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus