cao cấp - các bài viết về cao cấp, tin tức cao cấp

Hà Nội: Cư dân Ciputra phản đối điều chỉnh quy hoạch, lộ nhiều lần điều chỉnh quy hoạch “chui”

giai đoạn 2 do cư dân phản đối. Việc làm tưởng rằng rất có trách nhiệm này bỗng nhiên làm hé lộ nhiều lần điều chỉnh quy hoạch “chui” trước đó.

Theo dõi Pháp Luật Plus