cảnh sát - các bài viết về cảnh sát, tin tức cảnh sát

Cảnh sát giao thông đi một mình có được xử phạt người vi phạm?

Phải có từ hai người trở lên khi làm nhiệm vụ nên cảnh sát giao thông (CSGT) đi một mình không được xử phạt người dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus