cảnh sát giao thông - các bài viết về cảnh sát giao thông, tin tức cảnh sát giao thông

Bình Dương: Chú trọng tuyên truyền an toàn giao thông cho thanh niên

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự ATGT thì việc tăng cường tuyên truyền cũng cần phải thực hiện tốt.

Theo dõi Pháp Luật Plus