Pháp Luật Plus - cảnh sát đặc nhiệm - các bài viết về cảnh sát đặc nhiệm, tin tức cảnh sát đặc nhiệm

cảnh sát đặc nhiệm - các bài viết về cảnh sát đặc nhiệm, tin tức cảnh sát đặc nhiệm

Xôn xao bộ ảnh cưới có 1-0-2 của chàng cảnh sát đặc nhiệm và vị hôn thê trong khu huấn luyện

Do không có thời gian chụp ảnh cưới, chàng cảnh sát đặc nhiệm điển trai quyết định xin phép cấp trên chụp ảnh cưới ngay trong khu huấn luyện.

Theo dõi Pháp Luật Plus