Pháp Luật Plus - cảnh sát cơ động - các bài viết về cảnh sát cơ động, tin tức cảnh sát cơ động

cảnh sát cơ động - các bài viết về cảnh sát cơ động, tin tức cảnh sát cơ động

Mang 6000 viên ma túy từ Nghệ An sang Hà Tĩnh, chưa kịp tiêu thụ bị công an tóm gọn

Mua 6.000 viên ma túy của một đối tượng người Lào, Lỳ mang từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để tiêu thụ thì bị công an tóm gọn.

Theo dõi Pháp Luật Plus