Cảnh sát biển 4 - các bài viết về Cảnh sát biển 4, tin tức Cảnh sát biển 4

Cà Mau: Hải đoàn 42 đồng hành với ngư dân huyện Ngọc Hiển

Nhằm tiếp tục đồng hành với ngư dân trên Vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, làm giàu từ biển.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1