Pháp Luật Plus - cánh hẩu - các bài viết về cánh hẩu, tin tức cánh hẩu

cánh hẩu - các bài viết về cánh hẩu, tin tức cánh hẩu

Chặn chạy chức, chạy quyền và “khuôn vàng thước ngọc” đánh giá cán bộ

Nếu không có cơ chế kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ thì việc này dễ trở thành “mảnh đất màu mỡ” phát sinh tiêu cực.

Theo dõi Pháp Luật Plus