Pháp Luật Plus - Cảnh giác - các bài viết về Cảnh giác, tin tức Cảnh giác

Cảnh giác - các bài viết về Cảnh giác, tin tức Cảnh giác

'Nổ' xin vào trường công an lấy 300 triệu đồng, tù hơn 19 năm

Không nghề nghiệp ổn định song Điệp vẫn “nổ” mình có khả năng xin việc, xin học vào trường công an với giá từ 200 – 300 triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus