cánh cổng sắt trường tiểu học đổ sập đè lên chân 1 học sinh - các bài viết về cánh cổng sắt trường tiểu học đổ sập đè lên chân 1 học sinh, tin tức cánh cổng sắt trường tiểu học đổ sập đè lên chân 1 học sinh

Cánh cổng sắt trường tiểu học đổ sập đè lên chân 1 học sinh lớp 3 ở Nghệ An

Khi đến gần cánh cổng được làm bằng sắt bất ngờ cánh cổng đổ sập xuống đè lên chân 1 học sinh lớp 3.

Theo dõi Pháp Luật Plus