Pháp Luật Plus - CẢNH CÁO - các bài viết về CẢNH CÁO, tin tức CẢNH CÁO

CẢNH CÁO - các bài viết về CẢNH CÁO, tin tức CẢNH CÁO

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm khắc nhận trách nhiệm, kỷ luật loạt cán bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường 'xin nghiêm khắc nhận trách nhiệm' vì chậm trễ trình Chính phủ các Nghị định, khiến ngân sách có thể thiệt 5.000 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết