Pháp Luật Plus - cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Trường - các bài viết về cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Trường, tin tức cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Trường

cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Trường - các bài viết về cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Trường, tin tức cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Trường

Cách chức, cảnh cáo 4 cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ liên quan đến vụ án Phan Sào Nam

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ Công an tỉnh này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1