cảnh báo - các bài viết về cảnh báo, tin tức cảnh báo

Lũ trên 5 tuyến sông ở miền Trung vượt mức lịch sử

Mưa lũ lớn đã khiến 111 người chết, 22 người mất tích và hớn 200.000 dân tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phải đi sơ tán.

Theo dõi Pháp Luật Plus