cảng vụ - các bài viết về cảng vụ, tin tức cảng vụ

Hơn 7 triệu tấn hàng hoá thông qua cảng Đà Nẵng dù ảnh hưởng dịch Covid-19

Tỉ lệ tăng trưởng giảm là dấu hiệu rõ nét cho thấy ảnh hưởng của Covid-19 đến sản xuất và kinh doanh tại khu vực cảng biển Đà Nẵng.

Theo dõi Pháp Luật Plus