cảng Tân Vũ - các bài viết về cảng Tân Vũ, tin tức cảng Tân Vũ

Nhập khẩu phế liệu không đầy đủ giấy tờ sẽ bị xử lý như hành vi buôn lậu

Qua kiểm tra 15.442 container phế liệu nhập khẩu (NK), phát hiện chưa có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu.

Theo dõi Pháp Luật Plus