cảng hoàng diệu - các bài viết về cảng hoàng diệu, tin tức cảng hoàng diệu

Hải Phòng: Hoàn thiện Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng.

Theo dõi Pháp Luật Plus