Pháp Luật Plus - cảng hàng không - các bài viết về cảng hàng không, tin tức cảng hàng không

cảng hàng không - các bài viết về cảng hàng không, tin tức cảng hàng không

Triển khai lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết