Cảng Chu Lai - các bài viết về Cảng Chu Lai, tin tức Cảng Chu Lai

Quảng Nam: Khánh thành nhà máy sản xuất Thaco Mazda

Ngày 25/3, Thaco chính thức khánh thành nhà máy sản xuất xe du lịch Thaco Mazda có công suất giai đoạn 1 là 50.000 xe/năm.

Theo dõi Pháp Luật Plus