cảng biển - các bài viết về cảng biển, tin tức cảng biển

Hải Phòng phấn đấu trở thành trọng điểm kinh tế biển của cả nước năm 2025

Hải Phòng phấn đấu đến năm 2025 trở thành trọng điểm kinh tế biển của cả nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Hòn Khoai và dự cảm gần

Hòn Khoai và dự cảm gần

0
Nằm ở cực Nam Tổ Quốc, giữa trùng khơi biển nước phía nam, Hòn Khoai cách đất liền 7,9 hải lý.