Cảng Biển Hải Phòng - các bài viết về Cảng Biển Hải Phòng, tin tức Cảng Biển Hải Phòng

Hải Phòng: Hoàn thiện Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng.

Theo dõi Pháp Luật Plus